Hoitokoti Tuhkimo

Päihdeongelmaisille naisille

Tuhkimon henkilöstö

Jokaisella henkilökunnan jäsenellä on voimassa olevat lääke-, ensiapu- ja hygieniakoulutukset

Raija Lindberg Yrittäjä, Toimitusjohtaja -
• Sosiaaliohjaaja, Otavan opisto
• Mielenterveys-, kriisi-, ja päihdetyön erikoistumisopinnot / PKAMK
• Naiset päihdehuollon asiakkaina; kiintymyssuhdeteoria / Vantaan ammattikorkeakoulu Laurea
• Kognitiivinen psykoterapia päihdetyössä / Järvenpään sosiaalisairaala
• Viiden pisteen korva-akupunktio / NADA
• Osaamisen johtaminen sosiaali- ja terveysalalla erikoistumisopinnot / PKAMK
• Naistenmylly / Myllyhoitoyhdistys ry.
• Arviointikoulutus / Choice Counseling Finland

Anne-Mari Myller Yrittäjä, Vastaava päihdeohjaaja - - Turvaposti
• Päihdetyön ammattitutkinto, psykososiaalinen lähestymistapa, ehkäisevän päihdetyön erikoistumisopinnot / JAO
• Luovantoiminnan erikoistumisopinnot
• Viiden pisteen korva-akupunktio/ NADA
• CRAFT- valmentajakoulutus / Myllyhoitoyhdistys ry.
• Arviointikoulutus / Choice Counseling Finland
• Realiteettiterapeutti R.T.C. / Suomen realiteettiterapiayhdistys ry
• Voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet

Laura Myller Sairaanhoitaja AMK -
• Sairaanhoitaja / PKAMK
• Lähihoitaja / PKKY
• PSYK – Mielenterveyden häiriöiden ja päihderiippuvuuksien lääkehoito/LOVE

Elina Sonne Sairaanhoitaja AMK -
• Sairaanhoitaja / Karelia AMK

Katja Näätänen Sosionomi AMK -
• Sosiaalipedagogiikan koulutusohjelma ja mielenterveys- ja päihdetyön syventävät opinnot / PKAMK
• Arviointikoulutus / Choice Counseling Finland
• Väkivaltatyön perusteet / MAMK
• Väkivaltatyö II / XAMK
• Kriminaalityö / MAMK
• Lähisuhdeväkivallan ehkäisy, tunnistaminen ja puheeksiottaminen / Karelia AMK
• Kriisi- ja traumatyön osaamisen vahvistaminen / XAMK

Kirsi Räsänen-Muttonen päihdeohjaaja -
• Lähihoitaja / PKKY
• Seksuaalineuvoja / PKKY
• Psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinto,psykogeriatrinen hoitotyö syventävänä opintona
• Päihdetyön ammattitutkinto / PKKY
• Arviointikoulutus / Choice Counseling Finland
• Lähisuhdeväkivallan ehkäisy, tunnistaminen ja puheeksiottaminen / Karelia AMK
• Viiden pisteen korva-akupunktio/ NADA
• Muistitesti CERAD / PKKY
• PSYK – Mielenterveyden häiriöiden ja päihderiippuvuuksien lääkehoito/LOVE
• Kriisi- ja traumatyön osaamisen vahvistaminen / XAMK
• Monikulttuurisuus seksuaaliohjauksessa / XAMK

Jenni Kääpä Sosionomi AMK -
• Sosiaalipedagogiikan koulutusohjelma/ Karelia AMK
• Lähisuhdeväkivallan ehkäisy, tunnistaminen ja puheeksiottaminen / Karelia AMK
• Lastensuojelun ja perhetyön ammatillisesti vahvistavat opinnot / Karelia AMK
• Rahapeliongelmien kohtaamisen perusteet / XAMK

Mervi Heino Ohjaaja -
• Lähihoitaja/ Riveria

Marja Voutilainen Sielunhoitoterapeutti -
• Sielunhoitoterapian koulutus/ IK-opisto

Riitta Lindberg Toimistosihteeri -
• Asiakaspalvelu- ja markkinointimerkonomi

OSTOPALVELUNA

Riitta Kokkoranta, Plusterveys, Päihdelääkäri

Heidi Härkönen, Ohjausavain Oy, työnohjaaja

Saara Ketolainen, Terapeuttipiste Oy, Päihde- ja seksuaaliterapeutti

SIJAISUUDET

Pirjo Tahvanainen, Ohjaaja
• Lähihoitaja, mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala

Käytössä ovat seuraavat puhelinnumerot: TOIMISTO/Ohjaajat, 040-708 3939 Laskutus/Riitta Lindberg, 0400-719 186 Toimitusjohtaja Raija Lindberg, 040-734 7590 Päihdetyön vastaava Anne-Mari Myller, 040-596 0686