Hoitokoti Tuhkimo

Päihdeongelmaisille naisille

Monipuoliset hoitomenetelmät

Psykososiaalinen lähestymistapa

- yhteisöllisyys
sosiaalisten taitojen opettelu, naiseus, vertaistuki, yhteisöryhmät

- naiserityinen työote
huomioidaan naisten fysiologiset, emotionaaliset ja sosiaaliset ertyistarpeet. Käsiteltäviä asioita lähestytään naiseuden kautta, naiselta naiselle.

- myllyhoidollinen työote
luennot, yksilökeskustelut, ryhmätoiminta sekä 12 askeleen -ohjelma, itsehoitoryhmät

- luovat menetelmät
draama-, musiikki-, kuvalliset ryhmät, voimauttava valokuva

- kognitiivinen menetelmä
yksilö- ja ryhmätoiminta; uskomusten, asenteiden ja ajattelun muuttaminen
tavoitteena tunteiden ja käyttäytymisen muuttuminen, valinnan teoria

- ratkaisukeskeinen menetelmä
yksilökeskustelut, konkreettinen toimintatapojen muuttaminen

- vaihtoehtoiset hoitomuodot
5-pisteen korva-akupunktio, FA-tuoli, turvesauna, rentoutus

- kristillinen menetelmä
Sielunhoitoterapia; yksilökeskustelut, hengelliset arvot voimavarana.

Jokaiselle asiakkaalle tehdään henkilökohtainen kuntoutussuunnitelma. Kiinnitämme huomiota asiakkaan itsestään huolehtimisen taitoihin ja arjessa selviytymiseen. Järjestämme tarvittaessa verkostotapaamisia asiakkaan läheisten ja/tai eri viranomaisten kanssa. Kuntoutuksen loppuvaiheessa keskitymme asiakkaan retkahduksen ehkäisykeinoihin, sekä teemme yhdessä asiakkaan ja lähettävän tahon kanssa jatkokuntoutussuunnitelman päihteettömyyden ylläpitämiseksi.

Tutustu tästä peruskuntoutusjakson sekä jatkokuntoutuksen sisältöihin sekä hinnastoon.