Hoitokoti Tuhkimo

Päihdeongelmaisille naisille

Jatkokuntoutus

Jatkokuntoutus Hoitokoti Tuhkimossa on tarkoitettu asiakkaille, jotka tarvitsevat enemmän tukea ja ohjausta raittiina olemiseen, itsenäistymiseen sekä normaaliin arkeen kiinnittymiseen.

Itsenäistä asumista opetellaan tavoitteena asiakkaan siirtyminen myöhemmin omaan asuntoon. Tuetaan asiakasta niin, että hänellä on tunne omasta selviytymisestä, omista voimavaroista ja oman elämänsä hallinnasta.

Jatkokuntoutus tapahtuu omissa asunnoissa Tuhkimon pihapiirissä. Jatkokuntoutuksen aloittaminen on mahdollista aikaisintaan kolme (3) kuukautta kestäneen peruskuntoutusjakson jälkeen. Jakson alussa jokaisella asiakkaalla on kahden (2) viikon mittainen arviointijakso, minkä aikana asiakkaan soveltuvuus jatkokuntoutukseen arvioidaan.

Arviointijakson aikana laaditaan asiakaslähtöisesti yksilöllisten valmiuksien, tarpeiden ja tavoitteiden mukainen kuntoutussuunnitelma, mihin asiakas sitoutuu.

Asiakas osallistuu myös jatkokuntoutuksen aikana Tuhkimon kuntoutusohjelmaan arkisin klo 09.00-16.00 päiväohjelman mukaisesti. Muu ajankäyttö suunnitellaan yksilöllisesti asiakkaan tavoitteiden mukaisesti.

Tuhkimon jatkokuntoutus on laitoskuntoutusta. Jaksoon tarvitaan laitoskuntoutuspäätös. Asiakas on oikeutettu Kelan kuntoutusrahaan.

Jatkokuntoutuksen päiväohjelma

klo 09.00-09.45 Aamuviritys
klo 10.00-12.00 Työterapia
klo 12.00-12.30 Lounas
klo 13.00-13.45 Ulkoilu
klo 15.00-15.45 Yhteisöryhmä

Lisäksi henkilökohtaiset keskustelut oman ohjaajan kanssa viikoittain sekä osallistuminen itsehoitoryhmiin (AA/NA).